RESTAURACJA
RESTAURACJA - GÓRNY POZIOM
Górny poziom otwarty jest od godziny 11 do ostatniego konsumenta, cz??? restauracyjna to idealne miejsce na:
- lunch biznesowy,
- obiad z rodzin?,
- czy romantyczn? kolacj? przy winie i ?wiecach.

Przestronne wn?trze, utrzymane w stonowanych, pastelowych kolorach kawy i pomara?czy, daj?ce mo?liwo?? odpr???nia i relaksu przy spokojnej muzyce oraz wy?mienitej kuchni.

Wieczorami dyskretne ?wiat?o i blask ?wiec dodaj? miejscu romantyzmu i tajemniczo?ci

GÓRNY POZIOM KLUBU SODA CAFE OFERUJE:
  • Doskona?? atmosfer? na spotkanie biznesowe b?d? towarzyskie,
  • Wy?mienite menu,
  • Przebogate portfolio alkoholowe,
  • Fachow? i kulturaln? obs?ug?,
  • Sezonowy ogródek przed wej?ciem do klubu,
  • HOT@SPOT - Darmowy bezprzewodowy dost?p do internetu (zapraszamy z w?asnym laptopem wyposa?onym w kart? sieciow? przystosowan? do odbioru bezprzewodowego sygna?u internetowego)
  • Nasz klub honoruje p?atno?ci kartami p?atniczymi i kredytowymi.

Po obiedzie, lunchu biznesowym czy po prostu po spotkaniu towarzyskim zapraszamy naszych go?ci do pubu / dyskoteki (na dololnym poziomie), gdzie mo?na wy?mienicie bawi? si? do bia?ego rana.Projektowanie stron: Radiart.pl