NEWSY
» OKRESOWE PO?EGNANIE Z SODA CAFE. (19.09.2007 | 15:58)
Z przykro?ci? musimy poinformowa?, i? nasz klub istnieje tylko do ko?ca wrze?nia tego roku. Jednak to nie jest ca?kowite po?egnanie z Sod?, tylko za pewien okres czasu spowrotem b?dziemy mogli si? spotka? w nowej Soda Cafe w innym odlotowym miejscu, o czym Was napewno poinformujemy!!

Tymczasem zapraszamy wszystkich na ostatni fina? KARAOKE w ?rod? 26 wrze?nia, podczas którego b?dzie mo?na wygra? mega nagrod? a tak?e na ostatni po?egnalny weekend wrze?nia, podczas którego zapewniamy mnóstwo atrakcji i promocji.

Do zobaczenia!!!!!

» ?OWIMY M?ODE TALENTY MUZYCZNE!!! (05.07.2007 | 00:36)
Soda Cafe postanowi?a pomóc m?odym zespo?om w wybiciu si? na wielk? scen? muzyczn?. Zapraszamy wszystkie amatorskie (i nie tylko) zespo?y do wyst?pu na ?ywo co pi?tek w naszym lokalu. Spo?ród kilku zespo?ów, które zdecyduj? si? pokaza? swoje umiej?tno?ci muzyczne wybierzemy jeden, który w nagrod? nagra swoj? p?yt? w profesjonalnym studiu muzycznym!!!

Zg?oszenia i wszelkie informacje pod numerem (o58) 305-12-56 lub sodacafe@wp.pl

» WIECZÓR PANIE?SKI I KAWALERSKI W SODA CAFE! (11.05.2007 | 17:24)
?lub ju? nied?ugo??Koniec wolno?ci zbli?a si? wielkimi krokami??
Czas wi?c po?egna? si? z wolnym stanem i ostatni raz prze?y? imprezk? bez zobowi?za? rozstaj?c si? ze stanem kawalerskim lub panie?skim z wielk? pomp? i szale?stwem.
Z tej okazji zapraszamy do Soda Cafe, gdzie zajmiemy si? w pe?ni organizacj? takiego wieczoru. Oferujemy profesjonalne wyst?py erotyczne dla pa? i panów. Striptiz m?ski w wykonaniu znanych w ca?ej Polsce "Models FX" lub grupy "Chippendales" wspaniale zbudowanych m??czyzn, w ciekawych, sk?pych strojach, którzy zata?cz? dla Was zarówno z nut? erotyzmu, ale i z granic? dobrego smaku, na pewno doda niezapomnianych wra?e? na wieczorze panie?skim!
Gwarantujemy doskona??, niezapomnian? zabaw? do rana!

Zapraszamy!!!

» IMPREZY OKOLICZNOSCIOWE W SODA CAFE! (24.02.2007 | 20:33)
SODA CAFE to ?wietne miejsce do zorganizowania imprezy okoliczno?ciowej np. pierwszej komunii, osiemnastki i innych bankietów firmowych. • OSIEMNASTE URODZINY to niezapomniany dzie? dla m?odych ludzi wkraczaj?cych w doros?y wiek. Mo?emy umili? ten dzie? organizuj?c dla wszystkich osiemnastolatków imprez? z tej okazji. Ca?kowity koszt wynaj?cia sali wraz z Dj-em, ochron?, obs?ug? i przek?skami wynosi 1400 z? plus kaucja.

 • » RUSZA NOWA V EDYCJA KARAOKE!!! (08.01.2007 | 17:34)
  Ju? 10 stycznia rozpoczynamy V edycj? KARAOKE!!!

  Co tydzie? do wygrania 50 z? !!!

  Zapraszamy wszystkich ?piewaj?cych troch? lepiej, lub troch? gorzej ;)

  » POPRAWINY SYLWESTROWE 5.01.2007!!! (04.01.2007 | 23:37)
  Niektórzy czekaj? na imprez? sylwestrow? ca?e 12 miesi?cy, gdy? tylko raz w roku mo?na wyszale? si? na balu sylwestrowym i przywita? Nowy Rok. Ale nie w Soda Cafe!!! Ju? w ten pi?tek mo?esz jeszcze raz poczu? klimat sylwestra i zabawy do bia?ego rana oraz wypi? promocyjnego Srebrzystego Strza?a!!!

  Zapraszamy!!!

  » KOLEJNA EDYCJA KARAOKE ZAKO?CZONA!!! (22.12.2006 | 14:45)
  20.12.2006 odby? si? fina? ju? IV edycji KARAOKE w Soda Cafe, w finale wyst?pi?o 11 osób, z których do ?cis?ego fina?u przesz?y ju? tylko 3. Po burzliwych naradach jury (oj co tam si? dzia?o...) g?ówn? nagrod?, czyli 1000 z? wygra?a Mariola Nycek , drugie mejsce i zestaw bluetooth do telefonu komórkowego wygra?a Kasia Bukowska no i trzecie miejsce na podium zaj??a Dominika Hermanowicz , która otrzyma?a butelk? wody ognistej w nagrod?!
  Gratulujemy zarówno zwyci?zcom, jak i wszystkim, którzy wzi?li udzia? w finale!!!

  Jednocze?nie zapraszamy wszystkich "?piewaków" na kolejn? edycj? KARAOKE, która rozpocznie si? ju? w styczniu 2007, a g?ówn? nagrod? b?dzie... (ups, mia?em nie mówi?) super nagroda ;)

  Zapraszamy serdecznie i do zobaczyska!!!

  » PLAY STATION W SODA CAFE (18.12.2006 | 10:18)
  Zapraszamy wszystkich mi?o?ników gier na odjazdow? zabaw? w ka?d? niedziel?, poniedzia?ek i wtorek od godz. 16:00.
  Dla wszystkich ch?tnych b?d? dost?pne gry: Need for Speed Carbon, Tekken 5, Gran Turismo 4, Pro evo soccer 6, Fifa 07 .

  Zapraszamy serdecznie...

  » ZBIÓRKA PIENI?DZY NA MIKO?AJKI (26.11.2006 | 23:03)
  Soda Cafe serdecznie zaprasza wszystkich ch?tnych do wzi?cia udzia?u w szczytnym celu - wielkiej zbiórce srodków finansowych dla dzieci z Domów Dziecka z Orunii i Oliwy.
  Na ka?dego ch?tnego podarowania grosika, w naszym lokalu b?dzie czeka? specjalnie przygotowany g?sior, do którego b?dzie mo?na wrzuca? pieni??ki.
  Wszystkich chc?cych pomóc w inny sposób zapraszamy serdecznie do naszego lokalu w dniach poprzedzaj?cych nasz? imprez? charytatywn? tj. 06.XII.2006 o godz. 14:00.

  Szczególne podziekowania kierujemy dla firm:
  - FARUTEX
  - AKAB
  - BRUNO TASSI
  - COCA-COLA
  - JOEL
  - FHU "MISTRAL"

  » PID?AMA PARTY (15.11.2006 | 14:05)
  Jesli wybierasz si? do nas w pi?tek i nie chcesz by? "inny", to ju? dzi? szykuj swoj? najbardziej wypasion? i odjechan? pid?am?. W pi?tek bowiem odb?dzie si? jedna z bardziej szalonych imprez tematycznych - PID?AMA PARTY !
  Dla wszystkich cz?owieki w przebraniu pid?amowym co? ekstra od naszego klubu.

  Serdecznie zapraszamy...

  » STUDENCKIE WYPASY (06.11.2006 | 20:54)
  Ju? od tego czwartku zapraszamy wszystkich studentów i ich przyjació? na nasz nowy cykl imprez. Studenckie wypasy to impreza w szczególno?ci przeznaczona dla studentów. Ka?dy student mo?e liczy? na promocje przeznaczone tylko dla niego. Szczegó?y w ROZK?ADZIE JAZDY...

  » HALLOWEEN W SODA CAFE 31.X (28.10.2006 | 11:21)
  Zlot najstraszniejszych istot jakie st?paj? po Ziemi tylko u nas w akompaniamencie marszu ?a?obnego...
  Przyjd? i napij si? w super promocji Wampirzej Krwawej Merry oraz Upiornego Drinka dzi?ki którym powrócisz do ?ycia na ca?? noc po ci?zkim tygodniu.
  Dla osób które b?d? miec najlepsze przebrania przewidziane super nagrody!

  » POKAZ DAMSKIEJ BIELIZNY + POKAZ MAKIJA?U - GALERIA (28.10.2006 | 11:13)
  No i ju? mo?ecie obejrze? co si? dzia?o ostatniej pi?tkowej nocy w Waszym Klubie, a si? dzia?o...
  Pi?kno kobiecego cia?a przyozdobionego eleganck? bielizn? i doskona?ym makija?em mozna by?o ogl?da? w Soda Cafe. Caly pokaz zobaczyli tylko nieliczni i z relacji po wyst?pie podsumowali wszystko dwoma s?owami: Pe?en Wypas.
  Zapraszamy do galerii...

  » POKAZ DAMSKIEJ BIELIZNY I MAKIJA?U (27.10.2006 | 10:27)
  B?dzie gor?co...
  Wszystko za spraw? pi?knych modelek, eleganckiej bielizny i dopasowanego makija?u, który doda pikanterii i czystego erotyzmu naszemu pokazowi.

  Pokaz skierowany jest dla obu p?ci. Panowie b?d? mogli podziwia? pi?kne kobiece kszta?ty, a Panie zobacz? co nowego b?d? mog?y przywdzia?, by kusi? swoich m??czyzn...

  » OSTRY DY?UR W SODZIE - 20.10.2006 (19.10.2006 | 13:07)
  W dobie likwidacji szpitali i coraz bardziej pogarszaj?cej si? opieki medycznej, Soda Cafe proponuje wszystkim chorym skorzystanie z naszych us?ug.

  Tylko nasi lekarze i piel?gniarki b?d? w stanie podnie?? najci??ej chorych z ?ó?ka prosto na nasz taneczny parkiet.
  Wszyscy os?abieni mog? liczy? na moc kroplówki i zastrzyk emocji które b?d? wszechobecne, a dla wszystkich narzekaj?cych na szpitalna kuchni? b?dzie czeka? Mega wy?erka na pierwszym pietrze naszego klubu...
  Zabawa oczywi?cie do bia?ego rana.

  » BROOKLYN PARTY Z TRIPLE IMPACT (03.10.2006 | 09:50)
  Ju? w najbli?szy Piatek: 06.10 serdecznie zapraszamy na prawdziw? Undergroundow? Imprez? z udzia?em dwóch profesjonalnych DJów z Grupy TRIPLE IMPACT czyli DJ RINK i DJ SOINA.

  Najnowsza i najlepsza muza pop?ynie do Was z winylowych p?yt. Mega sety w najlepszym wykonaniu to gwarancja pi?tku z Soda Cafe - tego nie mo?na przegapi? !!!

  » FIESTA MEXICANA W SODZIE (27.09.2006 | 12:14)
  Zapraszamy serdecznie na gor?c? imprez? z gor?cymi niespodziankami.
  Poczuj sie jak prawdziwy meksykanin s?uchaj?c muzyki na ?ywo w wykonaniu samego Don Pedro z La manchy i popijaj?c najlepsz? Tequil? w towarzystwie naj?adniejszych dziewczyn i najprzystojniejszych facetów...

  » 1000 Z? DO ZGARNI?CIA (01.09.2006 | 21:35)
  To nagroda w nowej edycji KARAOKE. Co ?rod? odbywaja si? eliminacje do fina?u, który odb?dzie si? pod koniec listopada.

  Przyjd?... Za?piewaj... Wygraj...


  ... i pamietaj, ?piewa? Ka?dy Mo?e.

  » WRZESIE? W SODA CAFE (01.09.2006 | 21:30)
  Sko?czy?y si? wakacje, ale nie u nas...
  W naszym klubie zabawa trwa nadal i gramy równie gor?co jak latem. Przygotowali?my oczywi?cie mas? ciekawych atrakcji zarówno dla Pa? jak i Panów. Nasze Imprezy Tematyczne pozwol? zapomnie? Wam o "Szarówce Dnia" i na?aduj? Was pozytywn? energi?.

  Pami?tajacie, ?e Soda Cafe to nie tylko MEGA Imprezy, ale równie? wy?mienita kuchnia i smakowite drinki. Zapraszamy serdecznie wszystkich spragnionych Super Imprezy oraz Pysznego Jedzonka.

  » NOWE ZDJ?CIA (20.08.2006 | 13:52)
  Kolejna aktualizacja w dziale galeria.

  Dodali?my zdj?cia z imprez, które odby?y si? 15 i 19 sierpnia.

  » NOWE OBLICZE SODA CAFE!!!!-SRODY,CZWARTKI I NIEDZIELE!!! (18.07.2006 | 19:01)
  ?RODY!!!
  Moi Drodzy!!! Specjalnie z my?l? o Was ju? od najbli?szej ?rody przez ca?e wakacje uruchamiamy "SZKO?E TANCA LATYNOWSKIEGO" - prowadzona przez mistrzów ta?ców latynoamerykanskich z Sopotu. Wst?p 10 z?, po nauce disco do rana. ZAPRASZAMY!!!

  CZWARTKI!!!
  W kazdy czwartek w Soda Cafe "KOCIE RUCHY", czyli mega disco ze starymi przebojami z lat 70", 80" i 90".Start 21.00 wstep wolny!!!SUPER PROMO NA BROWARA za 6 zeta!!! Dobra zabawe zapewniaja DJ.Adamoo i DJ.Climate!!!Przyjdz i "podancinguj "z nami!!!

  NIEDZIELE!!!-uwaga uwaga!!!
  Jestes samotna,samotny?Teraz juz nie bedziesz!Specjalnie dla Ciebie juz od najblizszej niedzieli w Soda Cafe - "SINGEL PARTY"!!!Przyjdz i poznaj swoja druga polowe!!!Romantyczny nastroj i szampanska zabawe zapewni DJ.Wlodi!!!Ps.Dla kazdego "singla" drink gratis!!!Zapraszamy!!!

  » MEGA AKTUALIZACJA W DZIALE GALERIA! (13.07.2006 | 13:21)
  Dodali?my zdj?cia z imprez:
  - "Sex Night - Secret Dance",
  - "Criminal Night",
  - "Holiday Party - Bikini Show",
  - "Go?? specjalny - zespó? KOMBI"
  - "Sexy Girl's & Rock&Roll".

  Mi?ego ogl?dania

  » MISTRZOWSKA NIEDZIELA!!! (05.07.2006 | 15:26)
  We? udzia? we wspólnym ogl?daniu wielkiego fina?u MUNDIAL 2006 i wygraj 2000 z? ufundowane przez "A&K - STUDIO PROJEKTOWANIA WN?TRZ".

  Ju? w najbli?sz? niedziele w SODA CAFE na dwóch telebimach specjalnie dla Was fina? Mistrzostw ?wiata!!!

  Ps. Dla wiernych kiboli nagrody. Promocja piwa Foster,s - 6 zeta!!!

  » DISCO SODA NON STOP!!! (28.06.2006 | 15:27)
  Od 1 lipca zapraszamy Was serdecznie na super disco do Soda Cafe!!!

  Gramy od ?rody do niedzieli, start 21.00

  ZAPRASZAMY!!!

  PS. Codzienne promocje, niebawem PIZZASoda!!!

  » 5 LIPIEC SRODA - MEGA KARAOKE Z VIVA POLSKA W SODA CAFE!!! (22.06.2006 | 20:13)
  Wez udzial? w super imprezie na ktorej zagoszcz? gwiazdy - prezenterzy programu muzycznego VIVA.

  Ca?a impreza relacjonowana b?dzie na antenie Viva Polska.

  Przyjdz i poka? jak ?piewasz, a mo?e kto? Ci? zauwa?y... "...?piewa? ka?dy mo?e..."

  START 21.00. Nagrody czekaja!!!

  Ps. Szczegoly na antenie Viva Polska!

  » PRZEPRASZAMY!!!! (11.06.2006 | 22:06)
  Kochani chcemy Was przeprosic za ostatnia sobote i glupi? wpadke ze sprz?tem. Z?o?liwo?? rzeczy martwych, si?a wy?sza itd...

  Wielkie sorki. Za tydzie? wjazd dla wszystkich za free!!!

  Ps. SELEKCJA!!!

  » POLSKA-NIEMCY - SPRAWA HONORU - OGLADAJ Z NAMI!!! (10.06.2006 | 20:22)
  Sroda 14.06.06 mecz Polska - Niemcy ogladaj go w Soda Cafe na dwoch ekranach razem z nami.Piwo dla Kiboli za jedyne 6 zeta.Zapraszamy!!!start 21.00!!! Po meczu disco do rana!!!

  » MUNDIALOWE SZALE?STWO W SODA CAFE !!! (29.05.2006 | 18:13)
  Ju? od 9 czerwca Soda Cafe zaprasza serdecznie na mega relacje z Mistrzostw ?wiata "Mundial 2006".

  Wszystkie mecze, emitowane beda w naszym klubie na ?ywo w relacjach bezposrednich.

  Dla najwierniejszych kibiców niespodzianki w postaci koszulek z Mistrzostw, a dla wszystkich "kiboli" piwo Foster's w cenie 6zl.

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
  UWAGA!UWAGA!UWAGA!
  KONKURS DLA WSZYSTKICH KIBICOW!!!WYTYPUJ TRZY PIERWSZE MIEJSCA W MISYTRZOSTWACH SWIATA W PILCE NOZNEJ I ZDOBADZ 2000 TYS ZL NA ZAKUPY W "A&K" STUDIO!!!Szczegoly na ulotkach Soda Cafe!!!
  PS. Zajrzyj do rozpiski poszczegolnych grup!!!

  » NOWE ZDJ?CIA (19.05.2006 | 11:18)
  W dziale galeria czekaj? na was nowe zdj?cia z imprezy "PIRATES PARTY" i "FOLK WEEKEND" !

  » FINAL LIGI MISTRZOW JUZ W SRODE W SODA CAFE!!! (14.05.2006 | 16:18)
  FC BARCELONA kontra VS ARSENAL ten mecz juz w srode 17 maja o godzinie 20.00 w naszym klubie.Zapraszamy serdecznie na wspolny doping!!!Dla wszystkich kibicOw promocyjna cena piwa FOSTER'S !!!!!! Zapraszamy!!!

  » GORY,GORALE I GORALSKA MUZYKA..... (04.05.2006 | 21:06)
  Juz 12.05.2006 w Soda Cafe folk weekend!!!Zapraszamy juz od 21.00 do naszego klubu na impreze jakiej jeszcze nie bylo "...gory nad morzem..."!!!Ps.Poczestunek swojskim jadlem...ZAPRASZAMY!!! Wstep wolny panie, Panowie - 10 zl !!!

  » NOWE ZDJ?CIA (25.03.2006 | 22:32)
  W dziale galeria czekaj? na was nowe zdj?cia z imprezy "LADYS NIGHT 3" i "POKAZU KULTURYSTYCZNEGO" !

  » KARAOKE - NOWA IV EDYCJA KARAOKE!!! (14.03.2006 | 19:26)
  MOI DRODZY ZAPRASZAMY NA IV JUZ EDYCJE KARAOKE W SODA CAFE!!! W KAZDA SRODE OD 21.00 MOZECIE Z NAMI POSPIEWAC, BIARAC JEDNOCZESNIE UDZIAL W ELIMINACJACH.PO KAZDYM KONKURSIE WYLANIAMY ZWYCIEZCE,KTORY PRZECHODZI DO FINALU.PO 10 KONKURSACH WIELKI FINAL.UWAGA!!!NAGRODY BARDZO CENNE min.telewizor LCD firmy "SONIC" !!!PRZYJDZ I SPRAWDZ!!!

  Pamietajcie ?piewa? ka?dy mo?e, a warto, bo jak wiecie nagrody sa cenne!!!

  ZAPRASZAMY ?roda 21.00!!!

  » NOWE ZDJ?CIA (13.03.2006 | 15:24)
  W dziale galeria czekaj? na was nowe zdj?cia z imprez "SZA? CIA?" i "OVER THE TOP - WALKI NA R?KE" !

  » 17 MARCA !!!KOLEJNA ODSLONA MODELS FX!!!TYLKO DLA PAN!!! (02.03.2006 | 15:06)
  17 marca, piatek, godzina 22.00!!! Drogie Panie te date musicie zapamietac dobrze!!!Wlasnie w tym dniu specjalnie dla Was pokaz czterech sexy,meskich tancerzy, ktorzy zrobia wszystko, abyscie poczuly sie jak KSIEZNICZKI!!!!

  » DZIEN KOBIET 8 MARCA Z SODA CAFE !!! (02.03.2006 | 14:59)
  W ten szczegolny dzien zapraszamy wszystkie Panie na slodki poczestunek,piekna niespodzianke od naszego klubu i oczywiscie na taneczne szalenstwa do bialego rana....
  Ps.Zaczynamy od 21.00 !!! Zapraszamy!!!

  » NOWE ZDJ?CIA (22.02.2006 | 20:40)
  W dziale galeria czekaj? na was nowe zdj?cia z imprez "LADYS NIGHT FX MODELS" i "PIERWSZE URODZINY KLUBU SODA CAFE" !

  » WALENTYNKI Z SODA CAFE!!! (14.02.2006 | 00:18)
  Z OKAZJI DNIA ?WIETEGO WALENTEGO SERDECZNE ?YCZENIA MILO?CI DLA WSZYSTKICH ?LE CALA EKIPA SODA CAFE!!!

  Z TEJ OKAZJI ZAPRASZAMY NA KOLACJE PRZY SWIECACH...A PO 20.00 NA NASZ PARKIET NA KTÓRYM KRÓLOWA? BEDZIE ROMANTYCZNE GRANIE,CZYLI PRZYTULA?CE I MILO?? DLA WAS!!! ZAPRASZAMY!!!
  PS.DLA KAZDEJ PARY MI?A NIESPODZIANKA!!!

  » UWAGA!!! CZARNE CZWARTKI W SODA CAFE!!! (03.02.2006 | 19:32)
  Zapraszamy wszystkich lubiacych czrne rytmy,hip hop,r&b oraz soul do SODA CAFE w kazdy czwartek od 9.02.2006.

  Start o 21.00. WSTEP WOLNY!!!

  Za sterami goscie specjalni z zagranicy, a jako prowadzacy DJ.TEXAS rezydent naszego klubu. YO,YO,YOOO...
  Ps. PIWO 5 Z?!!!

  » PIERWSZE URODZINY KLUBU SODA CAFE !!! (27.01.2006 | 15:04)
  18 lutego 2006 roku Nasz Klub obchodzi pierwsze urodziny!!!

  Zapraszamy wszystkich serdecznie, a to, co sie bedzie dzialo, niech pozostanie dla Wszystkich mega niespodzianka!
  !!!ZAPRASZAMY!!!

  » UWAGA!!! LADYS NIGHT W SODA CAFE!!! WSTEP WOLNY!! (27.01.2006 | 14:59)
  Drogie Panie!!!

  Ju? 16 lutego o 21.30 specjalnie dla Was wyst?pia w naszym klubie mega sexy panowie,ktorzy powrócili z tourne po Europie, a ju? 16 lutego zawitaj? do Soda Cafe. Przyjdzcie, bawcie si? doskonale i poczujcie si? jak ksie?niczki.

  !!!Zapraszamy!!!

  » NOWA EDYCJA KARAOKE JUZ RUSZA !!! (18.01.2006 | 17:16)
  Ju? od ?rody 18.01.2006 roku rozpoczynamy now? edycje KARAOKE!!!

  Co tydzie? do ko?ca marca spo?ród roz?piewanych go?ci wybierzemy zwyciezce.Na wielkiej gali finalowej jurry wy?oni najlepszego.Dla zwyci?zcy tegorocznej edycji mega wyjazd w dalekie, ciep?e kraje... Pamietaj, ?piewa? ka?dy mo?e!!!

  Ps. Niech zaskoczy Ci? nowy, a mo?e nowa... prowadz?ca...Nie zwlekaj wpadaj do Soda Cafe w ka?d? ?rode!!!


  » NOWY ROZK?AD JAZDY! (17.01.2006 | 23:49)
  Sprawd? nowy rozk?ad imprez!

  MASA atrakcji oraz MEGA konkursów z extra nagrodami i odlotowe promocje to i nie tylko czeka na was w luty i marcu w Soda Cafe.


  » AKTUALIZACJA GALERII I FORUM! (09.01.2006 | 18:21)
  W Galerii znajdziecie zdj?cia z imprezy PUCHOWA ZADYMA i kolejn? BARDZO gor?ca galerie zdj?? z imprezy CORRIDA PARTY!

  Zapraszamy tak?e na uruchomione na nowo po awarii serwera FORUM. Czekamy na wasze opinie na temat klubu, obs?ugi, imprez... pomys?y na nowe dzia?y tematyczne i imprezy!

  » PUCHOWA ZADYMA W SODA CAFE (02.01.2006 | 19:59)
  Ju? 6 Stycznia 2006 roku zapraszamy Was na mega imprezk?, której jeszcze nie by?o "PUCHOWA ZADYMA".

  G?ówna atrakcja walki na poduchy,promocje na puchowe drinki i super muza Dj TEXASA.

  Start: 21.00
  ZAPRASZAMY!!!

  » SYLWESTER 2005/2006 W SODA CAFE! (30.11.2005 | 16:45)
  NAJBARDZIEJ ODJECHANA IMPREZKA SYLWESTROWA W TRÓJMIE?CIE!

  - MEGA ATRAKCJE!!!
  - PIECZONY DZIK!
  - SZAMPAN DO BÓLU!!!

  BARDZO CENNE NAGRODY, MIN.:
  - ZMYWARKA DO ZABUDOWY FIRMY "ARISTON",
  - KUPON NA ZAKUP MEBLI W PRESTIZOWYM STUDIU PROJEKTOWANIA WNETRZ "A&K" O WARTO?CI 3 000 z?,
  - SAMOCHÓD OSOBOWY!!!

  TO WSZYSTKO DLA WAS ZA JEDYNE, SYMBOLICZNE 100 Z?.

  ZAPRASZAMY DO SUPER ZABAWY, KTÓRA NIE SKO?CZY SI? PRZED WSCHODEM S?O?CA!!!

  PS.
  OBIECUJEMY, NIKT NIE WYJDZIE Z NASZEGO KLUBU Z PUSTYMI R?KOMA - KA?DY BILET WYGRYWA!!!

  START 21.00!!!
  REZERWACJE NA MIEJSCU ORAZ TELEFONICZNIE 305-12-56!!!

  » FILM SODA PARTY! (26.10.2005 | 22:53)
  Zgodnie z obietnic? zamieszczamy film "SODA PARTY".
  Zobacz jak bawi? si? go?cie w naszym klubie.
  Sprawd? koniecznie mo?e znajdziesz w nim Siebie ;)

  Ze wzgl?du na du?y rozmiar, film zosta? podzielony na ?atwe do ?ci?gni?cia cz??ci:
  - Intro (3,5 Mb)
  - Fakir Show (6,2 Mb)
  - Kelly (5,6 Mb)
  - Walki w makaronie wersja ocenzurowana (1,7 Mb) i wersja pe?na (8 Mb) od 18 lat.
  - Outro (4,8 Mb)
  - Pokaz Salsy 1 (9,1 Mb)
  - Pokaz Salsy 2 (5,8 Mb)
  - Santana (6,7 Mb)
  - Latino Lovers 1 (7,1 Mb)
  - Latino Lovers 2 (6,1 Mb)

  ?eby otworzy? filmy wystarczy Windows Media Player w wersji 7.0 lub wy?szej. Zapraszamy do ?ci?gania.  Projektowanie stron: Radiart.pl